Hoeveel kilometer loop jij?
home  > spelregels

Spelregels

 

Reglement Avondvierdaagse Ootmarsum

Aan deze Reglementen dient een ieder zich aan te houden.

 

Reglementen Avond wandelvierdaagse Ootmarsum

1: De A4D wordt jaarlijks georganiseerd door het Wandelavond4daagse Stichting Klaverblad Ootmarsum, de A4D valt onder de auspiciën van KNWB Wandelsportorganisatie Nederland.

2: De A4D is een wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement, deelname aan de A4D geschiedt geheel vrijwillig en op eigen risico.

3: Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie worden of zijn bepaald.

4: De inschrijving is strikt persoonlijk en daarom niet overdraagbaar, indien van deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het betaalde inschrijfgeld.

5: De te lopen afstand en de te behalen beloning is eveneens strikt persoonlijk en daarom niet overdraagbaar.

6: Het niet verkrijgen van een beloning doordat een deelnemer door omstandigheden niet minimaal 3 avonden heeft kunnen deelnemen, ligt uitsluitend bij de organisatie.

7: Het starten met de aangeleverde wandelroute is pas toegestaan als u daarvoor toestemming heeft verkregen van de organisatie, het is niet toegestaan om voor 18.00 uur te starten, voor de start dient u in het bezit te zijn van een startkaart.

8: Deelnemers aan de A4D worden geacht de sport te beheersen en kunnen de organisatie nimmer aansprakelijk stellen voor sportletsel t.g.v. hun deelname.

10: Deelnemers die speciale medicatie of voorzieningen dienen te krijgen in geval van nood of calamiteiten zijn verplicht deze gegevens bij zich te dragen in de vorm van een duidelijk voor hulpverlenende instanties zichtbaar medisch paspoort.

11: De 5 km routes van de A4D zijn toegankelijk voor rolstoel gebruikers.

12: Het passeren van groepen is alleen toegestaan als er geen hinder of gevaar ontstaat voor de andere weggebruikers.

13: Het meenemen van honden tijdens de A4D is toegestaan, mits zij zijn aangelijnd en voor zover zij geen gevaar of overlast voor de overige deelnemers vormen. Bij klachten van andere deelnemers heeft de organisatie het recht om deze deelnemer(s) en hond(en) uit te sluiten van verdere deelname.

14: De deelnemers dienen de aangegeven route te volgen (routebeschrijving), alle punten op deze route zijn aangegeven en dienen strikt opgevolgd te worden.

15: De deelnemers dienen alle instructies van verkeerregelaars en controle posten op te volgen.

16:  Klaverblad , Stichting Avond Wandelvierdaagse Ootmarsum is lid van de KNWB.

17 : Daar waar dit regelement niet in voorziet gelden de regelementen van de KNWB.

 

Wat te doen bij extreem weer:

 

In geval van extreme weersomstandigheden, zoals onweer of dreigend onweer, bepaalt de organisatie of er die betreffende avond gewandeld gaat worden, dan wel het parcours ingekort of gewijzigd wordt.

Dit besluit wordt zo spoedig mogelijk op de website geplaatst en bij het start en finish bureau zichtbaar bekend gemaakt.

Een ( gedeeltelijke ) afgelaste wandeling telt gewoon mee voor het behalen van de medaille.

Er bestaat geen recht op restitutie van inschrijfgelden.

 

 

Klaverblad

Stichting Avond Wandelvierdaagse Ootmarsum